Duben 2014

R.U.R. - rozbor

23. dubna 2014 v 10:45 | Tigris |  Rozbory knih
Přidávám další rozbor knihy. Ať dobře poslouží k inspiraci. Zdroje: internet, zápisky z hodiny, vlastní hlava, samotná kniha. Obsahuje hromadu SPOILERŮ.
Prozatím se v rozboru mohou objevit chyby, nebyl zkontrolován ve škole. Text již po kontrole.

R.U.R.

Karel Čapek

Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice - 25. prosince 1938, Praha) byl český spisovatel, novinář, dramatik a vášnivý obhájce demokracie. Navštěvoval gymnázium v Hradci Králové, Brně a filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté studoval filosofii v Berlíně a Paříži. Kvůli svým zdravotním problémům nebyl odveden do armády.
Pracoval jako redaktor v Národních listech a Lidových novinách a byl dramaturgem i režisérem Vinohradského divadla. Působil také jako amatérský fotograf (viz fotografie z knihy Dášeňka čili Život štěněte). Mezi jeho další známá díla patří Hordubal, Bílá nemoc, Věc Makropulos, Ze života hmyzu, Krakatit, Válka s mloky nebo Povídky z jedné a druhé kapsy. Oženil se až roku 1935 s Olgou Scheinpflugovou. Byl blízkým přítelem T.G. Masaryka a člen pátečníků (kulturní a politické osobnosti, které se v jeho vile na Vinohradech každý pátek scházely a diskutovaly spolu o aktuálních tématech). Na některých svých knihách spolupracoval se svým bratrem Josefem. Ten také údajně vymyslel slovo "robot", které Karel Čapek poprvé použil v dramatu R.U.R. Od roku 1932 až 1938 byl navržen na Nobelovu cenu za literaturu.

Tematický plán
Literární druh: drama (kolektivní)
Literární žánr: divadelní hra (činohra)
Literární forma: próza
Děj se odehrává v budoucnosti, v létě, na ostrově v továrně Rossum´s Universal Robots
Celkové téma: Varování před rychlým technickým vývojem a jeho negativními důsledky
Hlavní téma: Příběh a vztahy lidí v továrně R.U.R.
Vedlejší téma: Ženy přestávají rodit děti
Motiv: Adam a Eva, Bible
Hlavní postavy:
Harry Domin - centrální ředitel R.U.R., po příjezdu Heleny na ostrov se do ní zamiluje a ožení se s ní, idealista, má své velké plány (zbavit lidi otroctví práce), je slepý k jejich nedostatkům, ochranitelský, dominantní, rozhodný, inteligentní, přirozený vůdce, před Helenou tajnůstkářský
Helena Gloryová - elegantní, krásná, mladá, lehkomyslná, nerozvážná, laskavá, hodná, citlivá, dětinská, nechává se strhávat emocemi, Fabry, Gall, Hallemeier, Busman a Domin ji obdivují a milují
Alquist - stavitel, šéf staveb R.U.R., rád pracuje manuálně (zvlášť když je nervózní), upřímný, moudrý, morální, štítí se zbraní, ctí lidský život, má prošedivělé vlasy a vousy
Vedlejší postavy:
Fabry - inženýr, generální technický ředitel R.U.R.
Dr. Gall - přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.U.R., drobný, živý, snědý
Dr. Hallemeier - přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů, ohromný, hřmotný, vytrvalý, nevzdává se
Busman - generální komerční ředitel R.U.R., tlustý plešatý žid, obětavý, iniciativní
Nána - chůva Heleny, staromódní, věří v Boha, upovídaná, ráda si stěžuje a mumlá, nesnáší Roboty
Robot Primus - kromě Robotky Heleny jediný robot s lidskými emocemi, zamilovaný do Heleny
Robotka Helena - emotivní, zamilovaná do Prima
Sulla, Marius, Damon a další Roboti - uměle vytvořeni lidmi, postrádají duši, kvalitní pracovní síla, nemají city ani hodnoty, mají sloužit lidem
Děj:
Dcera prezidenta Helena Gloryová přijíždí na ostrov prohlédnout si firmu Rossum´s Universal Robots. Zároveň je vyslankyní Ligy Humanity, která podporuje Roboty a snaží se jim zajistit svobodu, slušné zacházení a lepší sociální postavení. Ředitel R.U.R. Harry Domin se do Heleny zamiluje hned po tom, co sejme svůj závoj, a vysvětluje jí fungování firmy. Helena se zděsí, soucítí s Roboty a nemůže pochopit, že to jsou pouze stroje, i když vzhledově jsou téměř nerozeznatelní od lidí. Přála by si, aby měli vlastní emoce a duši. Helena se seznamuje s vysoce postavenými zaměstnanci továrny - Busmanem, Fabrym, Dr. Gallem, Hallemeierem a Alquistem. Všichni si ji rázem zamilují také. Ona si zpočátku myslí, že tito muži jsou také Roboti. Z tohoto omylu ji vyvede Domin a po jejich odchodu požádá Helenu o ruku.
První dějství se odehrává deset let po předehře. Na scéně se objevuje Nána, chůva Heleny, a vyjadřuje svoje opovržení nad Roboty a věří, že jejich výroba uráží přírodu a Pánaboha. Nastalo několik případů, kdy se Roboti porouchali, bouřili se, projevovali vlastní vůli a byli neposlušní. Helena si ve starých novinách (týden už nepřijela žádná loď s korespondencí) přečte, že ženy už nerodí žádné děti. Je jí smutno, má strach, i když neví z čeho, pociťuje neplodnost jako trest a chce se dozvědět, proč se to děje. Zavolá si postupně své mužské přátele a dozví se, že lidé jsou už nepotřební, když Roboti jsou po celém světě a zastanou veškerou práci. Lidé si užívají pouze požitky, jsou zbyteční, tudíž není potřeba, aby ženy měly děti. Helena se přirovnává k hluchému květu (napadlo ji to podle uměle vyšlechtěného druhu květin Cyclamen Helenae, které se nemohou dál rozmnožovat). Rozhodne se konat, poručí Náně rozdělat oheň, vezme z Dominova trezoru původní návod k výrobě Robotů psaný jejich zakladatelem Rossumem a spálí jej i kopii. Tím je tajemství života ztraceno.
Domin, Fabry, Gall, Hallemeier, Busman a Alquist přijdou do jejího apartmá slavit, protože je to deset let, co přijela poprvé na ostrov a také je po týdnu konečně hlášena loď přijíždějící podle jízdního řádu, což považují za dobré znamení. Muži Helenu obdarují, Domin jí dá loď Ultimus (z latiny, znamená poslední). Myslel si, že na ní budou muset utéci, ale příjezd lodě Amélie ho uklidnil. Jenže z lodě vystupují Roboti a dováží spoustu letáčků, které bouří Roboty po celém světě a vybízejí je k zabíjení lidí a všeho lidského, kromě továren na Roboty, strojů a plánů. Šest mužů a Helena se zabarikádují v domě a očekávají nejhorší. Helena přizná, že poprosila Dr. Galla, aby zkusil Roboty změnit a učinit je lidštější a také že spálila Rossumův návod na jejich výrobu. Domin ho chtěl s Roboty směnit za jejich životy, protože Roboti mají životnost dvacet let a bez lidí jsou ztraceni - neumí se sami vyrábět.
Busman se je pokusí vykoupit penězi, ale dotkne se plotu, kterým probíjí elektřina a zemře.
Ozbrojení Roboti vpadnou do domu a všechny postřílí (Hallemeiera probodnou), pouze Alquista nechají naživu, protože neměl zbraň a Roboti ví, že umí pracovat manuálně. Alquist je poslední žijící člověk a Roboti si teprve pozdě uvědomili, že bez plánu na jejich výrobu jsou odsouzeni k zániku. Prosí Alquista, aby je zkusil znovu vytvořit, klidně aby je pitval. Ale on toho není schopen - Robot křičí, že chce žít, a Alquist by jeho smrt vnímal jako vraždu. Roboti pátrali po světě i po jiných přeživších lidech, ale marně. Alquist už je starý a ztratil naději na zachování nějaké připomínky po lidech. Na scéně se však objevují Roboti Primus a Helena, kteří mají lidské city, milují se a chrání. Alquist jim požehná, nazve je Adamem a Evou, zakladateli rodu, a jejich lásku vnímá jako odkaz člověka.

Kompoziční plán
Drama je členěno do 4 částí - předehry a tří dějství. Děj je uspořádán chronologicky. Po předehře se příběh posouvá o deset let později.

Jazykový plán
Kniha obsahuje především dialogy, je psána spisovným jazykem s užitím občasných nespisovných výrazů (především když mluví Nána), např. eště, pominutej, dyť, vona, neroděj, netlustějc, šak, vodtud. V díle se vyskytují i odborné výrazy (pro popis robotů), např. biogen, enzym Omega, katalyzátory, fyziologie, anatomie, pohlavní žlázy, Cyclamen Helenae. Jazyk je barvitý, dialogy rychle posouvají děj, autor má bohatou slovní zásobu a používá nové slovo robot (od "robota, robotovat" - práce poddaných pro šlechtu). Objevují se také zvolací věty, řečnické otázky, na konci Alquist vede monolog.

Pozdější vliv
Slovo "robot" se rozšířilo do slovníku ostatních zemí a nyní je celosvětově známé.
V roce 1977 napsal Zdeněk Blažek stejnojmennou operu.
R.U.R. bylo přeloženo do více než třiceti jazyků.
Bylo inspirací pro další spisovatele sci-fi jako I. Kmínka, E. Martina, O. Neffa nebo R. Bradburyho.