Červen 2013

Othello - rozbor

19. června 2013 v 23:23 | Tigris |  Rozbory knih
Zdravím, lidičky! Doufám, že se máte fajn, plánujete si dovolenou a snažíte se v současných vedrech přežít.
Po dlouhé době přidávám další rozbor knihy. Obsahuje spoilery.

Othello

William Shakespeare

William Shakespeare patří k nejdůležitějším představitelům anglické renesance. Byl spoluvlastníkem divadla Globe. Proslavil se jako herec, dramatik a básník. Psal sonety, romance, komedie, tragédie a historické hry. Na dalších řádcích se budu zabývat jednou z jeho pěti tragédií, divadelní hrou Othello.

Tematický plán
Othello je drama odehrávající se v Benátkách a na Kypru v 15. století.
Hlavním tématem je Othellova žárlivost.
Vedlejším tématem Rodrigova zamilovanost a Cassiův vztah s Biancou.
Hlavní postavy:
Othello - maur ve službách Benátek, velmi žárlivý, slepě důvěřivý, hrdý
Jago - pomocník Cassia, zlý, nepřejícný, vychytralý, lhář, nenávidí Othella
Vedlejší postavy:
Desdemona - Othellova novomanželka, hodná, krásná, milá, nevinná, milující, čestná, věrná
Emilie - Jagova utlačovaná žena, obětavá
Cassio - zástupce Othella, věrný, upřímný
Rodrigo - benátský šlechtic, je zamilován do Desdemony, pomáhá Jagovi
Brabanzio - senátor, otec Desdemony, bohatý, vznešený, pyšný
Graziano - Brabanziův bratr
Bianca - Cassiova milenka, nestálá, žárlivá
Děj:
Othello si bere za ženu Desdemonu, dceru senátora Brabantia, i přes jeho hluboký nesouhlas. Odplují spolu na Kypr. Othellův pobočník Jago se mu snaží namluvit, že ho Desdemona podvádí s náměstkem Cassiem. Desdemona chce svému muži tuto lež vyvrátit. Desdemoně v rozrušení upadl šátek (první dar od Othella z lásky) a našla ho Jagova manželka Emilie. Jago jí šátek vezme a snaží se tento falešný důkaz podstrčit Cassiovi, aby později mohl Othellovi tvrdit, že ho u něj našel. To se mu podaří a v Othellovi začne hlodat žárlivost a touha po pomstě, jež přiživuje Jago dalšími nepravdami až do té míry, že maurovi zatemní mysl. Jagovi ve všem pomáhá Rodrigo, který Desdemonu miluje. Jago poručí Rodrigovi, aby Cassia zabil. To se mu nezdaří, protože ho Cassio zraní. Jago ho zabije ze strachu, že by ho mohl Rodrigo prozradit a tím mu zhatit všechny plány. Othello, jenž je přesvědčen o Desdemonině nevěře, ji uškrtí. Přichází Emilie a před Jagem a Cassiem říká Othellovi celou pravdu. Jago ji nečekaně probodne a pokouší se uprchnout. Stráž ho však zadrží a Emilie umírá. Othello poraní Jaga, sám se probodne a spadne na postel, kde leží jeho vlastní rukou zavražděná Desdemona.

Kompoziční plán
Text je uspořádán chronologicky. Tragédie má pět jednání.

Jazykový plán
Jazyk je převážně spisovný, ale použity jsou i vulgarismy. V díle se nacházejí archaismy, dialogy a monology (Jagovy úvahy), které zbržďují děj.
Dílo je psáno blankversem (pětistopý jambický verš), který je pro Shakespeara typický.
Autor užívá přirovnání ("ustel jak o svatební noci" či "mám hlavu jako olovo"), metafory ("že jsem sešel už do údolí let" nebo "proud pomsty"), metonymie ("Kypr tě bude zbožňovat") a epiteton ("vonný plevel").

Ach jo! (Fejeton o rodičích a dětech)

2. června 2013 v 22:40 | Tigris |  Když se Tigris zamyslí...
Fejeton psaný ve škole za cca 2 vyučovací hodiny. Téma zadáno. Když jsem ho dopsala, připadal mi strašný (jako vážně, podceňování se v tom nehraje roli), ale učitelka ho ohodnotila na výbornou. Teď se mi konečně začíná líbit. :D Co si o něm myslíte Vy? :)

Nemůžeme žít s nimi a nemůžeme žít bez nich. Toto rčení neplatí pouze o ženách, ale i o rodičích. Především v době dospívání nás rodičovské otázky, výzvědy, příkazy, zákazy, moudrá doporučení a kárání přivádí k šílenství a rozladěným odpovědím: "Ježiši, jo pořád!"
Tyto konverzace se často odehrávají přes zavřené dveře nebo (ještě lépe) za doprovodu televize.
Přiznejme si však upřímně, kolik poznámek by matky a otcové vůbec nemuseli vyslovit. Je vážně nutné, potom co řeknu "Za pět minut uklidím" zakřičet "Ukliď to!" ?
Těmto dospělým doporučuji navštívit ušního lékaře. Nejen že udělají něco pro své zdraví, ale zároveň ušetří nervy svých potomků.
Kromě tohoto typu rodičů existzújí také ti přehnaně starostliví nebo naopak beze zájmu, avšak bezkonkurenční je poslední skupina (do které se řadí i můj táta). Je jakýmsi hybridem mezi hluchými a zvědavými. Rozhovory s nimi začínají nevinně.
"Jak bylo ve škole?"
"Ještě žiju."
"Dlouho jsem neslyšel o tvých výsledcích."
"Hm...ani neuslyšíš."
"Nejsi drzá?"
Poté následuje ticho přerušené otázkou: "A co škola?"
Na druhou stranu si děti procvičují trpělivost a stávají se blbuvzdornými. Odolávání těmto provokativním řečem vyžaduje dlouhou praxi. Prchlivé a vznětlivé povahy by v zájmu zachování míru v rodu měly přemýšlet o přestěhování.
Možná by institut na udělování Nobelovy ceny měl založit novou kategorii pro lidi, kteří žijí s rodiči i po třicítce. Z těchto jedinců bychom si neměli dělat legraci, nýbrž je zahrnout obdivem.
Každopádně soužití s rodiči je uměním. Je těžké se ho naučit, pochopit, přijmout ho a zároveň si nevyřvat hlasivky a uchovat si zdravý rozum.
A proto jestli chcete vychovat své adolescentní dorostence správně, připravit je na budoucnost a naučit je argumentovat, tak na ně dotírejte, otravujte! Vždyť je to v zájmu společnosti.